Kasutustingimused

Meie tarkvara alla laadimisel, tarkvara kasutamisega või tarkvaraga seotud teenuste ostmisel nõustute juriidilisel siduval viisil esitatud tingimustega.

Kui teie esindatav ettevõte või teie ise ei nõustu selle lepingu tingimustega, ärge ostke, laadige alla ega installige tarkvara.

1. Müügitingimuste kehtivus

1.1 Müügitingimused kehtivad veebipoes MOODULID.VEEBIPOOD.EE ostja (edaspidi "tarbija") ja kaupmehe INFOVÕRGUD OÜ ("veebipood") vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad MOODULID.VEEBIPOOD.EE veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid võlaõigusseadus (VÕS), tarbijakaitseseadus (VÕS) ja teised Eestis kehtivad õigusaktid.

1.3 Veebipood MOODULID.VEEBIPOOD.EE jätab endale õiguse muuta müügitingimusi. Need muudatused tehakse veebilehel kättesaadavaks.

2. Hinnainfo

2.1 Kõik veebipoe MOODULID.VEEBIPOOD.EE hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2 Hinnad kehtivad tellimuse vormistamise kuupäevast kuni tellimuse tasumise tähtaja lõppemiseni (7 päeva peale tellimuse vormistamist).

2.3 Kui tellimus esitati enne müügitingimuste või hindade muutumist, kohaldatakse tarbija ja MOODULID.VEEBIPOOD.EE vahelisele õigussuhtele tellimuse vormistamise ajal kehtivaid tingimusi.

2.4 Veebipood MOODULID.VEEBIPOOD.EE jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Need muudatused tehakse kättesaadavaks veebilehel MOODULID.VEEBIPOOD.EE.

3. Tellimuse esitamine

3.1 Lisa soovitud tooted ostukorvi.

3.2 Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvi lehel lingile "Vormista tellimus".

3.3 Täitke nõutud infoväljad ja valige sobiv makseviis. Täitke info hoolikalt, kuna esitatud andmete täpsus ja õigsus mõjutab teie tellimuste kiiret ja sujuvat kohaletoimetamist.

4. Tagastamispoliitika

Tarkvara (sh html-, php-, tpl-, graafika-/pildi- ja tekstifaile) ei saa tagastada. Kui teil tekib ostetud tarkvaraga probleeme, pakub MOODULID.VEEBIPOOD.EE tugiteenuseid, mis aitavad kliendi poes tarkvara installida.

Kui ka tugiteenuse abil ei saa tarkvara õigesti tööle panna ja kõik moodulitele esitatavad nõuded on täidetud, tagastatakse ostjale algne summa.

Pange tähele, et tuge ei saa pakkuda, kui teie panga kaudu on algatatud teie MOODULID.VEEBIPOOD.EE ostuga seotud vaidlus või tagasimakse. Sel põhjusel soovitame teil enne vaidluse algatamist abi saamiseks ühendust võtta klienditeenindusega.

5. Tugiteenused

MOODULID.VEEBIPOOD.EE-lt ostetud tarkvara sisaldab piiratud tasuta tuge, sealhulgas kliendi saidil ühekordse installimise/konfiguratsiooni tuge, juurdepääsu moodulifailide uuesti allalaadimisele pärast esmast ostmist.

Mis tahes tugi, mis on vajalik peale tasuta ühekordse installimise ja konfiguratsioonituge, on tasuline.

Kui pole märgitud teisiti, on tasuta tugi saadaval ainult meie veebilehe/e-posti kaudu. Kui vajate lisatuge, lisanduvad tasud.

6. Tarkvarauuendused

MOODULID.VEEBIPOOD.EE-lt ostetud tarkvara sisaldab tasuta uuendusi seni, kuni hind jääb samaks (*Kehtivad teatud erandid). Kui tarkvara hind tõuseb, nõuame uuendamiseks hinnavahe tasumist.

Mooduli värskenduse taotlemiseks kasutage meie kontakti lehte.

* Teatud versiooniuuendused, sealhulgas mõned, mis muudavad mooduli ühilduvaks Prestashopi uuenenud versioonidega, võivad töö tegemiseks kuluva aja ja ressursside tõttu nõuda täiendavat tasu, isegi kui tarkvara hind jääb samaks. Teeme kõik endast oleneva, et neid juhtumeid oleks võimalikult vähe. Kui teil on küsimusi hinnatõusu või tasuta uuendamise kohta, võtke meiega ühendust.

7. Tarkvara värskendusteave ja teie privaatsus

Mõnikord avaldatakse turbe- ja/või veaparanduste ja funktsioonide täiendustega seotud värskendusi ning turva- või ühilduvusprobleemide vältimiseks on oluline oma süsteemi tarkvara ajakohasena hoida. Sel põhjusel nõustute meie veebipoest tarkvara alla laadides saama perioodilisi sõnumeid, mis teavitavad teid olulistest uuendustest.

8. Varalised õigused ja tingimused

Kõik õigused, sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõigused ja muud intellektuaalomandi õigused tarkvarale (sealhulgas, kuid mitte ainult, kõik html-, php-, tpl-, dll-, graafika-/pildi- ja tekstifailid) kuuluvad MOODULID.VEEBIPOOD.EE-le.

Te ei tohi tarkvara edasi levitada, müüa, dekompileerida, pöördprojekteerida ega lahti võtta (lubatakse vaadata/muuta ainult failides "html", "php" ja "tpl" sisalduvat lähtekoodi täiustamise eesmärgil). Tarkvara, sealhulgas muudetud või kohandatud versioone, ei saa edasi müüa, edasi levitada ega teenusena pakkuda ilma MOODULID.VEEBIPOOD.EE selgesõnalise kirjaliku loata.

MOODULID.VEEBIPOOD.EE jätab endale õiguse keelduda tarkvara kasutamise loa andmisest mis tahes üksikisikule või ettevõttele mis tahes põhjusel ja võib seda teha ilma ette teatamata.

Te ei tohi eemaldada autoriõiguse märguandeid ühestki lähtekoodist, näiteks asp.net skriptides. See hõlmab ka viiteid MOODULID.VEEBIPOOD.EE-le.

9. Litsentsid

Iga tarkvara eksemplari tohib kasutada ainult ühe domeeni jaoks. Iga koopiat saab kasutada ka domeeniga seotud täiendavates testserverites. Teil ei ole lubatud teha tarkvarast koopiaid ilma vastavaid lisalitsentse ostmata. Ostmine ei anna edasimüüja õigusi.

10. Garantiidest loobumine

Kohalike seadustega lubatud ulatuses pakutakse seda tarkvara teile sellisena, nagu see on, ilma igasuguste suuliste või kirjalike, otseste või kaudsete garantiide või tingimusteta. MOODULID.VEEBIPOOD.EE loobub konkreetselt igasugustest kaudsetest garantiidest või tingimustest, mis puudutavad turustatavust, rahuldavat kvaliteeti, rikkumisi ja sobivust konkreetseks otstarbeks.

11. Vastutuse piirang

Välja arvatud kohalike seadustega keelatud ulatuses, ei vastuta MOODULID.VEEBIPOOD.EE ega selle töötajad või ametnikud mingil juhul otseste, eriliste, juhuslike, kaudsete või muude kahjude eest (sealhulgas saamata jäänud kasum, kaotatud andmed või seisakukulud). tarkvara kasutamisest, kasutusvõimetusest või kasutamise tulemustest, olenemata sellest, kas need põhinevad garantiil, lepingul või muul juriidilisel teoorial, ning olenemata sellest, kas selliste kahjude võimalikkusest on teavitatud või mitte. Tarkvara kasutamine on teie enda vastutusel.

12. Paigaldamine

Installimise, täiendamise või värskenduse installimise ajal peate tegema kõik endast oleneva, et kaitsta oma andmeid ja muid faile. MOODULID.VEEBIPOOD.EE ei võta endale vastutust andmete kadumise või muude kadude eest, mis tulenevad tarkvara installimisest või uuendamisest. Kõvakettad (sealhulgas, kuid mitte ainult, kõik Prestashopiga seotud andmed või failid) tuleks regulaarselt varundada ja alati enne mis tahes installitoimingute alustamist.

13. Üldised märkused

MOODULID.VEEBIPOOD.EE ei võta endale mingit vastutust teie riistvara või andmete või millegi muu, mis teile võib kuuluda, kadumise, kahjustumise, varguse, väärkasutuse, rikete jms eest, sõltumata õnnetuse põhjusest.

MOODULID.VEEBIPOOD.EE, selle ametnikud ja töötajad ei vastuta saamata jäänud kasumi, äritegevuse kaotuse ega muude kaudsete, otseste, või karistuslike kahjude eest, ega mis tahes kolmanda osapoole nõuete eest. Neid eeskirju ja tingimusi võidakse ette teatamata muuta.

14. Isikuandmete töötlemine

14.1 Tarbija nõustub veebipoodi oma andmeid sisestades ja vastaval nõusolekul oma isikuandmete (nimi, telefoninumber, tarne- ja/või kodune aadress, e-posti aadress) kogumise ja töötlemisega ning oma andmete edastamisega.

14.2 Veebipoel MOODULID.VEEBIPOOD.EE-l on õigus kasutada tarbija elu- või muud aadressi reklaamide ja muu tarbijale edastatava teabe edastamiseks.

14.3 Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ja kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingulise nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

14.4 Elektroonilisi isikuandmeid kasutatakse otsepostituseks ainult juhul, kui tarbija on selleks andnud MOODULID.VEEBIPOOD.EE veebilehel eraldi nõusoleku.

14.5 Krüpteeritud suhtlus pankadega kauba tasumise ajal tagab tarbija isiklike pangarekvisiitide turvalisuse. Ostja tundlikke andmeid MOODULID.VEEBIPOOD.EE ei näe.

Tarbijatel on õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole.
Kui veebipood on keeldunud tarbija kaebust lahendamast või tarbija ei ole nõus veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile. Tarbijakaitseameti kaudu või pöörduda kohtusse. Tarbijad saavad kaebusi esitada ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitsekomisjoni kohta saab infot Tarbijakaitseameti kodulehelt. Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks võtke ühendust Euroopa Tarbijakeskusega.

Menu